top of page

שרות ייצור מותג פרטי

מגוון גדול של פורמולות לצורך ייצור מוצרים במותג פרטי

בחירת מיכלים ואריזות למוצר

מגוון מיכלי אריזה במלאי:

מגוון אריזות קיימות במלאי, מהם ניתן לבחור את האריזה המתאימה ובהתחשב במגבלות המוצר.

מגוון מיכלי אריזה מספקים שלנו:

ניתן להזמין מגוון אריזות מהספקים שלנו בהתאם למחירים ולכמויות הנדרשות לפרויקט.

אספקת האריזה שלך למפעל:

תוכל לספק לנו את מיכלי האריזה ואת יתר הקומפוננטות הנדרשות לך לפני תחילת היצור. פרייבט לייבל

מותג פרטי

בקוסמטיקה

תהליך שרות ייצור למותג פרטי כולל:

1. הגדרת ליין המוצרים :

כמה מוצרים ומהי כמות היצור למנה.

2. בחירת מוצרים מתוך מאגר הפורמולות שלנו בהתאם למחיר הנדרש על ידי הלקוח.

3. בחירת ריחות, צבעים, וכיוב'.

4. אישור מוצר ומחיר סופי בהתאם לדוגמא.

5. קביעת שם למוצר ואישור טכסטים. 

6. רישוי בהתאם לדרישות של משרד הבריאות.

5. בחירת מיכלים, אריזות ועיצובם.

6. הכנות עסקיות ושיווקיות.

6. קבלת אישור ייצור (רישיון למוצר)

7. יצור.

יכולות יצור מפעל 

הפרייבט לייבל

מחיר המוצר או כמות היחידות הנרכשות יכולים להיות גורם מכריע בהחלטות היצור.

מפעלי החברה מתהדרים בקווי ייצור שונים.

מאס מרקט: פסים ייעודיים לצורך ייצור המוני, התמאפיין בדרישה לייצור כמויות גדולות בפרקי זמן קצרים, ובמחירים תחרותיים.

המפעל מתמחה גם בפסי ייצור בעלי יכולות מגוונות, כולל בין היתר:

פסים לעבודות מרכבות

פסים לייצור בוטיק

פסים לייצור בכמויות קטנות  

פסים לכמות ייצור קטנה עם מגוון פריטים גדול, ועוד.

בואו להיות האתגר הבא שלנו. 

bottom of page