April 20, 2016

ה-11 ליולי, 2013 היה יום חשוב בתעשיית הקוסמטיקה בעולם. אחרי תאריך זה השתנו פני הקוסמטיקה באירופה, והשפיעו על התחום בארץ בצורה ישירה. הרגולציה האירופאית, אשר מאומצת על ידי משרד הבריאות מחייבת כי כל מוצר המשווק באירופה יהיה בעל תיק מוצר, המכיל בין היתר חוות דעת לבטיחות ה...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square